ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#


Pan, Hong (I) Biography
biography of Pan, Hong (I)

Pan Hong
4 November 1954, Changshu, Jiangsu, China
170 cm


-   Gruaduated from Shanghai Drama Academy.


-   "Popular Cinema" (China), 1 September 1985

-   "Popular Cinema" (China), 1 January 1984

-   "Popular Cinema" (China), 1 June 1983

-   "Popular Cinema" (China), 1 April 1982

All Pictures

Pictures of Pan, Hong (I) not found
Images Search Powered By Google

Watch Online Related Videos


Pan, Hong (I) Videos

Acting in movies

 1. Qian Xuesen (2012)
 2. "Yi Zhe Ren Xin" (2010)
 3. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.1)}
 4. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.10)}
 5. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.11)}
 6. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.12)}
 7. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.15)}
 8. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.2)}
 9. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.20)}
 10. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.25)}
 11. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.26)}
 12. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.29)}
 13. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.3)}
 14. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.30)}
 15. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.31)}
 16. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.32)}
 17. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.37)}
 18. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.5)}
 19. "Taiwan 1895" (2008) {(#1.6)}
 20. "Xie xie ni ceng jing ai guo wo" (2007) {(#1.1)}
 21. Niqiu ye shi yu (2005)
 22. "Jing hua yan yun" (2005) {(#1.32)}
 23. "Jing hua yan yun" (2005) {A Beautiful Student (#1.6)}
 24. "Jing hua yan yun" (2005) {A Bury (#1.11)}
 25. "Jing hua yan yun" (2005) {A Fu! (#1.26)}
 26. "Jing hua yan yun" (2005) {An Xiang (#1.4)}
 27. "Jing hua yan yun" (2005) {Cloudy Beginning (#1.1)}
 28. "Jing hua yan yun" (2005) {Commander (#1.38)}
 29. "Jing hua yan yun" (2005) {Dr An's Plot (#1.17)}
 30. "Jing hua yan yun" (2005) {I Can Forgive Her (#1.43)}
 31. "Jing hua yan yun" (2005) {I Hate You! (#1.22)}
 32. "Jing hua yan yun" (2005) {Kong Lifu (#1.2)}
 33. "Jing hua yan yun" (2005) {Misunderstandings Growing (#1.10)}
 34. "Jing hua yan yun" (2005) {Mulan's Choice (#1.8)}
 35. "Jing hua yan yun" (2005) {Mulan's Determination (#1.31)}
 36. "Jing hua yan yun" (2005) {Painful Night (#1.9)}
 37. "Jing hua yan yun" (2005) {Rainy Night (#1.19)}
 38. "Jing hua yan yun" (2005) {Rumour (#1.3)}
 39. "Jing hua yan yun" (2005) {Runaway Bride (#1.7)}
 40. "Jing hua yan yun" (2005) {Sunya Comes Back! (#1.23)}
 41. "Jing hua yan yun" (2005) {Suyun Is Pregnant (#1.21)}
 42. "Jing hua yan yun" (2005) {Wrong Choice (#1.15)}
 43. "Jing hua yan yun" (2005) {Your Name Is Zeng Bowen (#1.28)}
 44. "Gui hang" (1997)
 45. "Qian qiu jia guo meng" (1997)
 46. Yung po giu yeung (1997)
 47. Gu feng (1994)
 48. Woman-Taxi-Woman (1991)
 49. Wan zhu (1989)
 50. Zui hou de gui zu (1989)
 51. Jing (1988)
 52. Mo dai huang hou (1987)
 53. Huo long (1986)
 54. Ren dao zhong nian (1982)
 55. Du Shiniang (1981)
 56. Ku nao ren de xiao (1979)
 57. Sha mo tuo ling (1978)

f